چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

دوره های مدرس علی طبسی


 • تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴
آموزش کامل پروژه محور تشخیص صورت و انسان و غیره به کمک CascadeClassifier

آموزش کامل پروژه محور تشخیص صورت و انسان و غیره به کمک CascadeClassifier

 • تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴
آموزش کامل پروژه محور تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

آموزش کامل پروژه محور تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

 • تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴
دموی تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

دموی تشخیص حرکت در فیلم و ارسال ایمیل در ++C

 • تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش کامل تشخیص اندازه دایره بهمراه ساخت gui

آموزش کامل تشخیص اندازه دایره بهمراه ساخت gui

 • تاریخ انتشار:
دموی پروژه اندازه گیری دوایر موجود در تصویر(با gui نویسی)

دموی پروژه اندازه گیری دوایر موجود در تصویر(با gui نویسی)

 • تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش پروژه محور پردازش تصویر(تشخیص شئ بوسیله تمپلیت بصورت ریل)

آموزش پروژه محور پردازش تصویر(تشخیص شئ بوسیله تمپلیت بصورت ریل)

 • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین, ۱۳۹۴
دموی پروژه تشخیص تمپلیت در تصویر ریل تایم

دموی پروژه تشخیص تمپلیت در تصویر ریل تایم

 • تاریخ انتشار:
آموزش پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی تغییر در فیلم ریل تایم)

آموزش پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی تغییر در فیلم ریل تایم)

 • تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش پروژه محور پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی شئ با رنگ)

آموزش پروژه محور پردازش تصویر در ++C(تشخیص و ردیابی شئ با رنگ)

 • تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین, ۱۳۹۴
ویدئو تشخیص اجسام بصورت real time

ویدئو تشخیص اجسام بصورت real time

 • تاریخ انتشار: ۲ فروردین, ۱۳۹۴
آموزش تخصصی میکرو avr(بخش سوم-آموزش برنامه نویسی و کامپایلر codevision)

آموزش تخصصی میکرو avr(بخش سوم-آموزش برنامه نویسی و کامپایلر codevision)

 • تاریخ انتشار:
آموزش تخصصی میکرو avr (بخش دوم-معرفی رجیسترها)

آموزش تخصصی میکرو avr (بخش دوم-معرفی رجیسترها)

 • تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش چهارم-توابع اصلی و تبدیلها)

آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش چهارم-توابع اصلی و تبدیلها)

 • تاریخ انتشار:
آموزش پردازش تصویر در ++C به کمک لایبرری opencv (بخش سوم-توابع اولیه)

آموزش پردازش تصویر در ++C به کمک لایبرری opencv (بخش سوم-توابع اولیه)

 • تاریخ انتشار: ۵ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش دوم-پردازش روی ماتریس)

آموزش پردازش تصویر در ++C (بخش دوم-پردازش روی ماتریس)

 • تاریخ انتشار: ۲ اسفند, ۱۳۹۳
آموزش تخصصی میکروکنترلرAVR(بخش اول-سخت افزار)

آموزش تخصصی میکروکنترلرAVR(بخش اول-سخت افزار)

 • تاریخ انتشار: ۱ اسفند, ۱۳۹۳
پردازش تصویر در ++C به کمک opencv (مقدماتی)

پردازش تصویر در ++C به کمک opencv (مقدماتی)

دانشجویار نماد اعتماد به دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت logo-samandehi دانشجویار مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور