این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

SHABAKEYE PTP

در این قسمت مبحث به اشتراک گذاری فایل ها را می آموزید،

انواع روشهای فایل شیرینگ را می آموزید،

نحوه غیر فعال کردن پسورد زمان ورود به سیستم را می آموزید،

نحوه ورود به سیستم راه دور برای دریافت فایل های شیر شده را می آموزید،

 

مدرس: پاسبان

مدت:۳۵ دقیقه