قسمت هشتم از سری فیلم های آموزشی یادگیری ماشین در سایت متلب یار منتشر گردید. در این قسمت مفاهیم و توضیحات مربوط به روش رگرسیون منطقی با زبانی ساده و روان به تفصیل بیان می گردد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در هر قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

پارت اول:

۱- بیان و تعریف مفاهیم رگرسیون منطقی (Logistic Regression)

۲- بیان تابع Logistic یا Sigmoid

۳- بررسی خطا و تابع هزینه رگرسیون منطقی

۴- بیان تفاوت های رگرسیون خطی و منطقی

۵- تشریح الگوریتم One Vs all

۶- بررسی Regularized logistic regression در رگرسیون منطقی

۷- آموزش گرادیان نزولی برای رگرسیون منطقی

۸- بررسی عملکرد رگرسیون Logistic

پارت اول (مباحث تئوری) را می توانید بصورت رایگان از سایت متلب یار دانلود نمایید.

پارت دوم:

تمامی موارد مذکور فوق در قالب ۱ برنامه بصورت عملی در متلب پیاده سازی شده و با جزئیات کامل آموزش داده شده است. همچنین آموزش استفاده از toolbox متلب برای رگرسیون منطقی نیز بصورت کامل تشریح شده است.

 

بخش هایی از پارت دوم (مباحث کدنویسی) را می توانید بصورت رایگان از سایت متلب یار در قسمت (دمو آموزشی) مشاهده نمایید.

تذکر۱:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

تذکر۲:

ویدئو آموزشی مربوط به رگرسیون خطی را از اینجا مشاهده نمایید.