سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۱ قسمت
-

لینک دانلود

فایل

باتوجه به درخواست کاربران محترم برآن شدیم دوره آموزشی گزارش گیری و ساخت فاکتور را به خدمت شما عرضه کنیم :
در کل ساخت گزارشات به دوشکل انجام می شود :

شکل اول بدبن صورت است که ما اطلاعات را داخل بانک اطلاعاتی داریم و می خواهیم گزارش تهیه کنیم
اما شکل دوم در اغلب موارد برای ساخت فاکتور استفاده می شود اطلاعات یک جدول حقیقی رابه جدول مجازی
انتقال می دهیم و از آن گزارش می گیریم

ما در این دوره موارد زیر را بررسی می کنیم :

ساخت بانک اطلاعاتی
چگونگی نصب CrystalReport
اتصال کریستال ریپورت به پایگاه داده DataSet
کار با محیط کریستال ریپورت
ساخت گزارش
ساخت فاکتور
کار با DataTable
نمایش مبلغ به صورت عددی و به صورت حروف
کار با ابزار های زیبا سازی در .Net

کلیه نکات مربوط به گزارشگیری با کریستال ریپورت را می آموزید

منتظر پیشنهادات شما دانشجویاری های عزیز هستیم …