سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

پک کامل الگوریتم های Classification , Clustering برای دیتاست های دو و چند بعدی و همچنین برای ناحیه بندی تصاویر یا همان  Image Segmentation

nbt1205-1499-F1


در این پک کد های الگوریتم های زیر برای دسته بندی  داده ها  و همچنین برای Image Segmentation ارائه شده است.

الگوریتم Kmeans به همراه دیتاست در متلب
الگوریتم FCM یا همان Fuzzy Kmeans به همراه دیتاست در متلب
الگوریتم Kmedoid به همراه دیتاست
الگوریتم KNN یا همان K نزدیکترین همسایه به همراه دیتاست
الگوریتم SOM یا استفاده از شبکه عصبی بدون ناظر کوهونن برای دسته بندی داده ها
الگوریتم Fuzzy SOM برای دسته بندی داده ها

تقریبا همه الگوریتم های بالا برای Image Segmentation یا همان ناحیه بندی تصاویر نیز پیاده سازی شده است.

کد های الگوریتم های ذکر شده در متلب ارائه می شود

شما می توانید این مجموعه را درسایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید…