سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۹ قسمت
-

سورس

قسمت اول

رایگان

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

رایگان

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

امروز خدمت شما عزیزان هستیم با  پکیج ساخت بازی موبایل از مقدماتی تا پیشرفته

در قسمت مقدماتی دست به ساخت یک بازی موبایل زده وبا ساختن سین شروع کرده

پیاده سازی مختلفی از نحوه input گرفتن را انجام میدهیم (در قسمت پیشرفته پیاده سازی متفاوتی خواهیم داشت)

با مبحث استیت ماشین اشنایی مقدماتی خواهیم داشت و پیاده سازی ساده ای ازآن انجام خواهیم داد

با UI  قدیمی یونیتی کار خواهیم کرد(درقسمت پیشرفته با UI جدید کار خواهیم کرد تا با تفاوت انها اشنا شویم)

با یونیتی و کاربردهای آن از طریق مقاله یونیتی چیست بیشتر آشنا شوید.