در این قسمت پروژه بسیار عالی را برای شما دوستان اماده کرده ام در مورد تشخیص تعداد انگشتان باز دست

این پروژه با استفاده از شبکه عصبی یک تصویر را دریافت کرده و تعداد انگشتان باز آن را به شما برمیگرداند

این پروژه ابتدا تعداد تصویر را برای یادگیری به شبکه می دهد و شبکه را وادار به یادگیری می کند,

بعد از یادگیری شما می توانید تصویر جدیدی را که تا بحال به شبکه ندادید را به شبکه داده و شبکه عصبی به شما تعداد انگشتان بازآن را می دهد

کد مربوطه به زبان متلب نوشته شده است,

داکیومنت مربوطه نیز آماده شده است,

شبکه عصبی مورد استفاده پرسپترون می باشد و تعداد نرون های ورودی ۱۰۰۰۰ و تعداد نرون های خروجی ۶ عدد می باشد

شما می توانید این مجموعه را درسایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.