سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو

رایگان

در این فیلم آموزشی همه چیر را در مورد file systeme درایو ها می دانید

فایل سیستم fat32, ntfs را به صورت کامل می آموزید,

ویژگی های هر کدام از فایل سیستم ها را می شناسید,

نحوه تبدیل فایل سیستم fat32 به ntfs را بدون از بین رفتن اطلاعات می آموزید,

ویژگی های فایل سیستم ntfs را می آموزید

Compression , encryption , permission سه تا از ویژگی های فایل سیستم ntfs می باشد را به صورت کامل می اموزید,

نحوه جلوگیری از ویروسی شدن فلش را می آموزید.

 

توضیحات بیشتر

مدرس

صادق پاسبان

صادق پاسبان مدرس

صادق پاسبان هستم، هم بنیانگذار دانشجویار و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند.(http://cv.birjand.ac.ir//pasban)

مدیر پروژه و مدیر محصول دپارتمان برنامه نویسی دانشجویار

علایق مطالعاتی و تدریس بنده:
شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
پردازش تصویر و ویدئو (Image and video processing)
بازیابی تصویر و ویدئو (Image and video retrieval)
بازشناسی الگو (Pattern recognition)
الگوریتم‌های بهینه سازی هوش جمعی (Heuristic Optimization Algorithms)
برنامه نویسی(programming language)
پایگاه های داده(RDBMS & NOSQL)
هوش مصنوعی(artificial intelligence)