با سلام

هدف از این فیلم آموزشی آشنایی با روش کار اعمال یک فیلتر روی تصویر در محیط سی شارپ می باشد که شامل بخش های زیر است:

۱- خواندن تصویر

۲- تبدیل تصویر به یک ماتریس دو بعدی

۳- نحوه ایجاد یک فیلنر میانگین یا هموارساز تصویر

۴- کانولوشن دو ماتریس فیلتر و تصویر

۵- تبدیل یک ماتریس دو بعدی به یک تصویر

تمامی کدهای مربوط به اهداف بالا بدون استفاده از کتابخانه های رایج پردازش تصویر مانند Open Cv تهیه شده است.