سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

-

به ادامه مطلب بروید تا با این نکات آموزنده که حتما باید در شروع کار با آنها آشنا شوید روبه رو شوید…قسمت اول…قسمت دوم در مطلب بعدی…با نکات کاربردی تر…

برنامه نویسی که پشتکار نداشته باشدهرگز نخواهد توانست از پس خطاهای پی درپی برآید ومیدان راخالی خواهد کرد.

برنامه نویسی که به روز نباشد با دانش قبلی اش مطمئنا اندکی بعد متوقف خواهد شد .

هیچ برنامه نویسی به صرف  داشتن لیسانس یا فوق لیسانس  سر کار نخواهد رفت .

بسیاری از برنامه نویسان ،پس از مدتی به علت رکود خلاقیت ودانش روز،کار خود را از دست می دهند.

معمولا افراد در مواجه با علوم کامپیوتر و به ویژه برنامه نویسی بسیار عجول هستند.

باید بدانیم با خواندن چند کتاب و مقایسه چند نمونه کد نمی توان به برنامه نویس خوبی تبدیل شد.

یک برنامه نویس خوب باید همیشه خود را عقب بداند و در کسب تجربیات روز و تکنیک های دیگران کوشا باشد.

سریع ترین و بروز ترین علم دنیا برنام نویسی است،پس نباید برنامه نویس به داشته هایش مغرور شود و از تکاپو بایستد.