این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت دانشجویار در خدمت شما هستیم

در این فیلم آموزشی می خواهم روش نمایش یک فایل پی دی اف را در asp.net به شما آموزش دهم

امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد