این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

سامانه شبکه‌ای پیش‌فرض بوت‌استرپ صفحه را به ۱۲ ستون تقسیم می‌کند، بدون استفاده از ویژگی پاسخگو عرض صفحه ۹۴۰ پیکسل می‌شود. اگر سی‌اس‌اس پاسخگو را به آن اضافه کنیم، شبکه اندازه ۷۲۴ پیکسل یا ۱۱۷۰ پیکسل را، بسته به اندازهٔ صفحهٔ شما، انتخاب می‌کند. اگر اندازه صفحهٔ شما از ۷۶۷ پیکسل کوچک‌تر باشد، ستون‌ها بر روی هم و به‌صورت عمودی و متحرک قرار می‌گیرند.

فرض کنید میخواهید دو ستون مساوی در تگ body در index.html ایجاد کنید. باید به هر کدام از div ها یک class با نام span 6  بدهید. این کار به بوت استرپ می گوید که باید دو ستون کاملاً مساوی ایجاد کند که در هر ستون ۶ ظرفیت (span) جا بگیرد. در واقع از آنجایی که گفتیم بوت استرپ بر پایه ۱۲ گرید ایجاد شده است برای ایجاد ۲ ستون، با کلاسی که به div ها دادیم تعریف کردیم که هر کدام از div ها چند گرید را در بر بگیرند.


 

جدا کردن ستون‌ها از یکدیگر

برای حرکت دادن ستون‌ها به چپ از کلاس‌های .offset* استفاده می‌کنیم. هر کلاس حاشیهٔ راستی به اندازه یک ستون به طرف چپ ایجاد می‌کند .برای مثال، .offset4 به اندازه ۴ ستون .span4 آن را حرکت می‌دهد.