سرفصل های دوره

۱ فصل
۱۶ جلسه
۵ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۱۶ قسمت
-
1

قسمت 1

رایگان
۱۲:۴۲
2

قسمت 2

رایگان
۱۹:۰۶
3

قسمت 3

۲۳:۵۰
4

قسمت 4

۱۵:۱۳
5

قسمت 5

۳۸:۲۶
6

قسمت 6

۲۴:۰۹
7

قسمت 7

۲۴:۵۴
8

قسمت 8

۱۰:۲۰
9

قسمت 9

۲۶:۵۵
10

قسمت 10

۰۸:۵۵
11

قسمت 11

۲۰:۰۰
12

قسمت 12

۲۵:۳۰
13

قسمت 13

۱۴:۴۳
14

قسمت 14

۲۸:۴۳
15

قسمت 15

۱۹:۰۶
16

قسمت 16

۰۸:۵۶
17

فایل

به نام خدا

سال نو مبارک. امیدوارم امسال بازی های خوبی از بازی سازان ایرانی داشته باشیم.

سال 1394 را با یک مجموعه آموزشی جدید در زمینه بازی سازی باهم شروع میکنیم. این مجموعه آموزشی، یکی از آموزش های مهم سایت یونیتی است که در آن به مطالب مهمی از ساخت بازی با این نرم افزار پرداخته میشود.

برای تجربه ی بازی تکمیل شده در این مجموعه شانزده قسمتی، میتونید به لینک زیر مراجعه کنید و بازی رو به صورت آنلاین بازی کنید:

بازی کردن بازی Space Shooter به صورت آنلاین

با توجه به درخواست های شما بابت ساخت بازی برای وب، در این مجموعه به عنوان اولین تجربه در سایت دانشجویار به گرفتن خروجی بازیمون بر روی وب خواهیم پرداخت.

این مجموعه آموزشی به گونه ای آماده شده که برای کسانی هم که با یونیتی آشنایی کمتری دارند یا مجموعه های قبلی سایت را ندیده اند، مناسب باشد.

برای مشاهده ی جزئیات این مجموعه آموزشی شانزده قسمتی به ادامه مطلب بروید:

آشنایی با انواع Collider

Is Trigger

Rigidbody

Explosion(VFX) & Particle system

Player Movement

Boundary

Orthographic VS. Perspective

Camera Size VS. Field Of View

Lighting

Resolution

Aspect Ratio

Textures

Fire & Fire Rate

Input.GetAxis

Mathf.Clamp

FixedUpdate

rigidbody.velocity

Instantiate

مبحث GameController

GUIText

Coroutine & IEnumerator

WaitForSeconds

Random.Range

Quaternion & Quaternion.Euler

Application.LoadedLevel & Application.LoadLevel

OnTriggerExit & OnTriggerEnter

(Random Ratation) Random.insideUnitSpherz

Enemy Waves

Audio Source & Audio Clip

Scoring

Build setting

Web Platform Exporting

* این مجموعه آموزشی پایه و مبنای یکسری از آموزش های بعدی (به طور مثال آموزش گرفتن خروجی از این بازی برای موبایل) است. بنابر این پیشنهاد میکنم حتما این مجموعه رو دنبال کنید.