این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت مجموعه کامل آموزش PHP را برای شما عزیزان قرار داده ام,

این مجموعه به صورت حرفه ای به موارد شی گرایی و مباحث مرتبط از جمله ایجکس و امنیت و MVC پرداخته شده است

مواردی که در این مجموعه یاد میگیرید:

آموزش شی گرایی در PHP  و تمام نکات مربوط به آن,

(کلاس, شی, متد, خصوصیت, ارث بری, overloading, چند ریختی,encapsulation, static Keyword , auto loading class , getert  setter),

آموزش MVC  به صورت حرفه ای در ۹ قسمت,

آموزش ایجکس( Ajax) با شیوه های مختلف ,

آموزش بالا بردن امنیت وب سایت در مقابل حفره های مختلف از جمله( sqlInjection,XSS, protectOnline File),

آموزش کار با بانک اطلاعاتی با شیوه های مختلف(PDO,MySQL,MySQLi),