این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با سلام

بعد از تغییر قالب وب سایت تمام دوره های آموزشی دانشجویار باز بینی شد و یکسری اصلاحات انجام گرفت:

دوره هایی که به صورت قسمت قسمت بر روی سایت قرار گرفته بود در یک پست تجمیع شد که عزیزان راحتتر بتوانند قسمت های قبلی و بعدی آن را مشاهده کنند.

بیش از ۳۰ درصد از دوره های قدیمی رایگان شد

خیلی از آموزش های بی کیفیت از سایت حذف شد

و در نهایت فایل اکسلی از تمام دوره های موجود در سایت با تمام جزئیات مثل عنوان دوره, مدرس, قیمت, چند قسمت بودن, و حجم و… آماده شد تا بتوانید به سادگی و در یک نگاه کل دوره های سایت را داشته باشید.