توضیح فیلم درخواستی:سلام،خسته نباشید میخواستم اطلاعات دو جدول رو داخل یک datagridview ببینم(هم به صورت vizardو هم به صورت command).

نام درخواست کننده:موسی سرمایه

در این فیلم با استفاده از view ها اطلاعات دو جدول را با یکدیگر join کرده ایم.و حاصل را در دیتاگرید نمایش دادیم.

view ها حالات نمایشی ای هستند که برای نمایش اطلاعات چند موجودیت و جدول به صورت همزمان به کار می روند.