در این فیلم آموزشی نیم ساعته از وب سایت دانشــــــــجویار سعی شده یکی از روشهای کار با بانک اطلاعاتی در سی شارپ که ADO نام دارد به طور کامل  توضیح داده شود.

ADO به دو روش در سی شارپ قابل استفاده می باشد

روش ویزاردی که با ابزار های Dataset , tableAdaptor , Binding Source   عملیات کار بانک را انجام می دهد
روش دوم به صورت SQL Command  می باشد که در فیلم های بعدی توضیح داده می شود.