به نام خدا

در این فیلم شما با  progress bar  آشنا می شوید.

چگونگی عملکرد value و maximum را در progress bar  خواهید آموخت.

همچنین یاد خواخید گرفت که چگونه progress bar می تواند با timer  وdatagridview کار کند.

و آنگونه که شما می خواهید باابزار های دیگر سی شارپ هماهنگ شود.