این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی یاد میگیرید که چگونه یک نرم افزار ویندوزی را در لینوکس نصب نمایید

نرم افزار های ویندوزی با فرمت exe می باشد اما در لینوکس پکیج های ما با فرمت های deb , یا rpm می باشد

در این فیلم آموزشی به معرفی نرم افزار wine , playOnLinux می پردازیم  که با استفاده از آن می توانید نرم افزار های ویندوزی را در لینوکس نصب و اجرا کنید.

PlMenu