آموزش سی شارپ

در این فیلم که به درخواست کاربر عزیزی تهیه شده است یاد می گیرید که چگونه یک داده را از بانک اطلاعاتی پاک کنید.

برای پاک کردن از بانک در این فیلم دو راه حل مورد برررسی قرار گرفته است یکی پاک کردن با استفاده از نوشتن کد رکورد مورد نظر در یک تکس باکس و یکی هم استفاده از دیتا گرید و کلیک کردن روی رکورد موردنظر و زدن کلید delete صفح کلید و بعد از آن هم نمایش پیغام مناسب و پاک شدن رکورد از بانک اطلاعاتی.

امید وارم این فیلم آموزشی مشکل دوست و کاربر عزیزمان را حل نماید.