در این قسمت یاد میگیرید که چگونه اطلاعات بانک اطلاعاتی را با تکنولوژی لینک ویرایش نمایید

در این قسمت با دستور update از تکنولوژی لینک آشنا می شوید

 

images