در این فیلم اموزشی نحوه بوت کردن فلش برای نصب ویندوز را یاد میگیرید

کار با دستورات disk part برای بوت کردن فلش مموری را یاد میگیرید