سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

در این فیلم آموزشی یاد میگیرید که چگونه textbox را محدود کنید تا از ورود اطلاعات اطلاعات اشتباه توسط کاربر جلوگیری بشود.

بخشی از مطالاب موجود در فیلم:

کنترل textbox برای دریافت فقط عدد

کنترل textbox برای دریافت فقط حروف

کنترل طول textbox برای دریافت یک تعداد خاص کاراکتر

تغییر یک کاراکتر به کاراکتر دیگر در زمان درج

کار با رویداد های keypress و keydown

کار با پارامتر e و  sender در توابع

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…

LimitedTextboxIncsharp