دهمین قسمت از مجموعه فیلم های آموزش شبکه عصبی کتاب دکتر تشنه لب در سایت متلب یار منتشر گردید.

در این قسمت روش های بهبود شبکه عصبی را معرفی می کنیم

در این ویدئو ،

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این مجموعه بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

  1. عبارت ممنتم
  2. یادگیری عاطفی
  3. Resilient Back propagation rule
  4. نرخ آموزش تطبیقی
  5. یافتن نرخ آموزش بعدی
  6. Shuffling (بر زدن)
  7. پیش آموزش
  8. الزام بر اجرای موازی (multi thread) و مشکلات آن
  9. الزام بر اجرا بر روی GPU و مشکلات آن

 

توضیحات کاملتر این پست در سایت متلب یار

شما می توانید این قسمت را از لینک داده شده در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

تذکر:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.