این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این قسمت آموزش نصب و استفاده از سی ام اس claroline برای دانلود قرار گرفته است

نام این سی ام اس مخفف class room online  می باشد,

توسط این سیستم مدیریت محتوی می توانید یک دانشگاه مجازی را مدیریت کنید,

کلاس درس و دانشجویان و اساتید را تعریف و مدیریت کنید,