این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

در این فیلم آموزشی فوق العاده زیبا و کم حجم یاد میگیرید که چگونه یک نوار پیشرقت پیشرفته بسازید.

نوار پیشرفت به نواری گفته می شود که در taskbar برای روند انجام یک کار برای کاربر نمایش داده میشود مثل پیشرفت کپی کردن فایل که در taskbar روی منوی باز شده آن قرار دارد.