index

در این فیلم آموزشی که به درخواست دوستان عزیزمان در قسمت درخواست فیلم آموزشی تهیه شده است یاد میگیرید که چگونه یک فایل dll را ایجاد کرده و یک کلاس را ایجاد کرده و از آن استفاده نمایید.

فایل های dll که یکی از مهمترین قسمت های برنامه نویسی در بازار کار می باشد به برنامه نویسان کمک می کند تا بتوانند با یک بار برنامه نویسی قسمت های مشابه در پروژه ها ، چندین بار از آنها استفاده نماییند و از تکرار در پروژه ها بپرهیزند.

به عنوان مثال اگر شما به همه پروژه های خود بخش ماشین حساب و یا دفترچه یادداشت و … را اضافه می کنید دیگر نیازی نیست هر بار برای آن کدنویسی کنید و با یک بار نوشتن آن می توانید چندین بار از آن ها استفاده نمایید.

فایل های پروژه به همراه dll نوشته شده در پروژه نیز به همراه فیلم قرار گرفته است.

مدت:۲۰ دقیقه

مدرس:تقی زاده