سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

در این فیلم آموزشی به معرفی و آ»وزش نرم افزار هایی می پردازیم که با استفاده از آن می توانید دسکتاپ سیستم عامل لینوکس را ریکورد نمایید

می توانید با استفاده از برنامه هایی از دسکتاپ عکس بگیرید یا از پنجره خاصی عکس بگیرید

در برنامه record my desktop خروجی فیلم با فرمت ogv می باشد با استفاده از برنامه هایی می توانید فرمت آن را با AVI تبدیل نمایید

میتوانید همه یا بخشی از دیکتاپ را ضبط نمایید

همه مباحث گفته شده در دو پارت برای دانلود قرار گرفته است.

record-my-desktop

توضیحات بیشتر

مدرس

دانشجویان دانشگاه فردوس

دانشجویان دانشگاه فردوس مدرس