سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

از مهمترین بخش های ویندوز میتوان به رجیستری یا به عبارتی به قلب ویندوز اشاره کرد

با استفاده از رجیستری شما می توانید همه اجزای ویندوز را فعال یا غیر فعال نمایید

 

دانلود این فیلم آموزشی در ادامه مطلب…