این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

PivotTableMultiFilter_4

در این فیلم آموزشی که به درخواست کاربر سایت mohsen  تهیه  و ضیط  شده شما با نحوه خروجی گرفتن از دیتا گرید و بانک اطلاعاتی در Excel کار می کنید.

نرم افزار Excel یکی از بزرگترین نرم افزار های دنیا در کار با صفحات گسترده و آمار گیری می باشد و می توان با استفاده از آن آمار های خیلی جالی از دیتا های موجود گرفت.

خوب حالا اگر شما بخواهید از داده های موجود در دیتا بیس خود آمارگیری کنید و به اطلاعات مهمی در باره آنها دسترسی داشته باشید بهترین راه استفاده از همین Excel و اکسپورت داده ها به Excel است.

فقط نیاز به اندکی خلاقیت و تخصص در استفاده از نرم افزار Excel دارید تا بتوانید پروژه های خود را بی نظیر کنید.

در این فیلم یک تابع با چند خط کد برای انجام این کار نوشته ایم و فایل پروژه را نیز همراه فیلم آموزشی قرار داده ایم.

امید وارم مشکل دوست عزیزمون هم حل بشه با این فیلم.شما هم اگر به فیلم آموزشی نیاز دارید با ما در میان بگذارید.