در این قسمت هاست دانلود را می شناسید,

اهمیت ان را درک می کنید,

نحوه خرید هاست دانلود را می آموزید,

نحوه استفاده و آپلود فایل با آن را یاد می گیرید,