سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

احتمالا برای شما هم پیش آمده که در هنگام باز کردن فلش با پیغام فرمت روبه رو شوید.

در این فیلم قصد دارم با نکاتی جالب شما را اشنا کنم تا بدون از بین رفتن اطلاعات فلش را باز کنید و محتوای آن را بردارید.

 

300px-Chkdsk_screenshot