این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

جی‌کوئری یا jQuery یک کتابخانه جاوااسکریپت سبک وزن چند مرورگری می‌باشد که برای ساده کردن نوشتن اسکریپ‌های سمت-مشتری دراچ تی ام ال(HTML) طراحی شده است.جی کوئری امروزه محبوبترین کتابخانه جاوااسکریپت در حال استفاده است.

جی‌کوئری شامل ویژگی‌های زیر می باشد:

به عناصر موجود در پرونده دسترسی پیدا کرد و ان‌ها تغییر و دستکاری نمود.
کنترل اسان و قدرتمند تر رویدادها(Events).
دستکاری CSS–
ایجاد افکت و حرکات انیمیشین
توسعه دادن افزایه ها
برنامه‌های کوچک سودمند.

کتابخانه جی‌کوئری معمولاً تنها یک فایل حاوااسکریپت است که شامل همه DOMها و Eventها و افکت‌های و تابع‌های مربوط به ای جکس می شود. فایل جی‌کوئری را می توان به طرق مختلفی به صفحه وب متصل کرد که در ادامه این روش‌ها را معرفی می کنیم.
<script type=”text/javascript” src=”jQuery.js”></script>
جی‌کوئری همچنین می تواند از طریق شبکه توزیع محتوای گوگل در صفحه بارگذاری شود.
<script type=”text/javascript” src=”http://www.google.com/jsapi”></script>

به وسیله تابع $ که از الگوی factory method ایجاد شده است. این تابع‌ها معمولاً دستورات نامیده می شوند.
به وسیله توابع prefixed.$ این‌ها توابع سودمندی هستند که مستقیما به اشیا سروکار ندارند.
برای نمونه دسترسی و انجام تغییرات بر روی یک گره DOM با تابع $ شروع می‌شود و به همراه یک رشته انتحاب گر(selector)سی اس اس خواهد امد که در نتیجه جی کوئری می تواند به عناصر صفحه وب دسترسی پیدا کند و ان‌ها را دستکاری بنماید.