این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: آموزش سی شارپ برای بازار کار – بخش اول

 

در این مجموعه از فیلم های وبسایت دانشجویار تحلیل و کد نویسی پروژه های بانک اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده ایم.

در اجرای یک پروژه بانک اطلاعاتی مهمترین بخش اجرا تحلیل آن بانک می باشد که در این قسمت از فیلم نکاتی را درباره نحوه تحلیل بانک اطلاعاتی عرض نموده ام.

برای تحلیل یک پروژه برنامه نویسی می توانید از ابزار های مختلفی استفاده کنید و موارد مهمی وجود دارد که باید حتما به خاطر داشته باشید و در این فیلم به آنها اشاره