یکی از نکات مهم در برنامه نویسی وب اعتبار سنجی فرم هاست . این آموزش یک روش جدید جهت اعتبار سنجی و complate کردن فرم هایی است که در اختیار کاربران قرار می دهیم . شما توسط این آموزش می توانید همزمان پیغام خطایی را برای چند فیلد که خالی رها شده چاپ کنید و همچنین با تکنیک complate نیز آشنا می شوید . به طور مثال :

3 فیلد ورودی از نوع text داریم . اگر فیلد اول و دوم خالی رها شوند و فیلد سوم مقدار دهی شود پس از ارسال فرم باید پیغام خطایی مبنی بر اینکه فیلد اول و دومی خالی است چاپ شود و همچنین مقدار فیلد سوم در جای خود باقی بماند و پاک نشود .