سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

در این قسمت فیلم آموزشی از اصطلاحات و عبارات انگلیسی که کاربران کامپیوتر روزانه به آن برخورد می کنند را آماده کرده ام,
این عبارات بیشتر در مورد برنامه نویسی و محیط ویندوز می باشد,
کلیه کلمات مخفف شده در رشته کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست اختصارات رشته کامپیوتر