php word press taghizadeh

توضیح فیلم درخواستی:نحوه اضافه کردن یک صفحه طراحی شده توسط خودم با php به سایت وردپرس اموزش داده شود. با تشکر

درخواستی کننده:مهدی حسینی

در این فیلم آموزشی با مفاهیمی همچون بانک اطلاعاتی تولید شده توسط وردپرس و نحوه تعیین پیشوند خاص برای آن جهت مرتب سازی بانک اطلاعاتی آشنا می شوید.

با نحوه ایمپورت کردن بانک اطلاعاتی جدید و ساخته شده توسط شما در کنار بانک وردپرستان آشنا میشوید.

گذاشتن صفحه تولید و برنامه نویسی شده توسط خودتان در کنار وردپرس آشنا میشوید.مانند انجام پروژهء وبسایت دانشجویار.

فیلم های خود را از دانشجویار بخواهید و به ما در تهیه فیلم های آموزشی برای همکارانمان کمک کنید…