در ادامه مبحث آموزش ADO.NET که یکی از روش های کار با بانک اطلاعاتی در سی شارپ است به طور کامل توضیح داده میشود

ADO به دو روش در سی شارپ قابل استفاده می باشد:

روش ویزاردی که با ابزار های Dataset , tableAdaptor , Binding Source   عملیات کار بانک را انجام می دهد

روش دوم به صورت SQL Connection-SQL Command  می باشد

که امروز ما روش دوم را برای شما عزیزان آماده کرده ایم:

که در این فیلم آموزشی شما نحوهی کار با  SQlCommand-SQlConnection را یاد خواهید گرفت و با استفاده از این روش

در این فیلم آموزشی شما دستورات:INSERT-UPDATE-DELETE-SEARCH جداول را خواهید نوشت.