سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

ویدئو

رایگان

در این فیلم آموزش قصد دارم شما را با نکاتی در رابطه با فلش آشنا کنم تا با استفاده از آن بتوانید محتوای مخفی شده فلش را با حالت اولیه باز گردانید.

حجم فلش پر است اما محتوای فلش دیده نمی شود

نام پوشه را در آدرس بار وارد نمایید محتوای پوشه را به شما نماشی می دهد .

اما برای حل مشکل فیلم آموزشی را دنبال نمایید.