سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-

ویدئو اول

رایگان

ویدئو دوم

رایگان

ویدئو سوم

رایگان

ویدئو چهارم

رایگان

ویدئو پنجم

رایگان

ویدئو ششم

رایگان

ویدئو هفتم

رایگان

سر تیتر های این مجموعه:

استفاده از جی کوئری ، CSS3،Html

طراحی یک سایت ورزشی حرفه ای

رفع مشکل در طراحی