سوکت‌ها برای ارتباط بین پردازنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. ارتباط بین پردازنده‌ها به معنی ارتباط بین یک سرور و یک وسیله‌ی هوشمند است که اصول و اساس این ارتباط روی کلاینت-سرور می‌باشد.

برنامه‌نویسی سوکت یا سوکت پروگرمینگ (Socket Programming) برای برقراری ارتباط امن و پایدار بین نرم‌افزار و سرور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این آموزش کار با توابع سوکت در php و ارسال و دریافت اطلاعات و …. رو یاد می گیرید .