این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

با عرض سلام به خدمت تمامی کاربران

سورس کامل سیستم اعلام نمرات به زبان PHP

امکانات مدیر:

۱-مدیریت ترم ها.

۲-مدیریت پایه ها.

۳-مدیریت رشته ها.

۴-مدیریت کلاس ها.

۵-مدیریت کتاب ها.

۶-مدیریت دانش آموزان.

۷-مدیریت دبیران.

امکانات دبیر:

۱-وارد کردن نمرات ماهانه دانش آموزان.

۲-فرستادن پیام به دانش آموزان.

امکانات دانش آموز:

۱-مشاهده نمرات.

۲-مشاهده پیام های دبیر که برای او فرستاده است.