سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

-
1

سورس

با عرض سلام به خدمت تمامی کاربران

سورس کامل سیستم اعلام نمرات به زبان PHP

امکانات مدیر:

1-مدیریت ترم ها.

2-مدیریت پایه ها.

3-مدیریت رشته ها.

4-مدیریت کلاس ها.

5-مدیریت کتاب ها.

6-مدیریت دانش آموزان.

7-مدیریت دبیران.

امکانات دبیر:

1-وارد کردن نمرات ماهانه دانش آموزان.

2-فرستادن پیام به دانش آموزان.

امکانات دانش آموز:

1-مشاهده نمرات.

2-مشاهده پیام های دبیر که برای او فرستاده است.