این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این فیلم میخواهم روش درست کردن ساخت ProgressBarبا اشکال مختلف را به شما آموزش دهم برای مشاهده ی تصاویر دمو به ادامه ی مطلب بروید

برای مشاهده روی تصاویر کلیک کنید

UntitledUntitled2

 

انجام این کار با یک روش ابتکاری و ساده انجام شده امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد

منتظر نظرات شما هستم.