این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت دانشجویار در خدمت شما هستیم

در این آموزش میخواهم روش ایجاد یک گالری تصاویر ساده را در asp آموزش دهم.

امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد

منتظر نظرات شما هستم