سرفصل های دوره

۱ فصل
۰ جلسه
۰ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۰ قسمت
-

ویدئو اول

رایگان

به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های سایت دانشجویار در خدمت شما هستیم.

در این آموزش میخواهم با ایجاد تغییری در کد های آموزش قسمت اول کد کپچای فارسی بسازم

امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد

توضیحات بیشتر

مدرس

وحید باقی

وحید باقی مدرس