به نام خدا

با یکی دیگر از آموزش های وبسایت دانشجویار در خدمت شما هستیم

در قسمت دوم این آموزش ما روش دیگری برای ایجاد کد کپچا را استفاده میکنیم.امید وارم مورد استفاده قرار بگیرد