این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.
دوره جایگزین جهت استفاده: آموزش پیشرفته جاوا به زبان ساده

با سلام

با توجه به پرسش شما کاربران محترم

آموزش ساخت فایل اجرایی برای پروژه های جاوا را برای شما قرار دادیم.

در این فیلم آموزشی دو روش را مورد بررسی قرار میدهیم.

امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.