عرض سلام به کاربران گرامی سایت بزرگ دانشجویار

ایکس او (که در فارسی دوز هم نامیده می‌شود) یک بازی دو نفره‌است که به‌وسیله یک قلم و کاغذ انجام می‌شود. نام این بازی به دلیل علامت‌های X و O است که در طول بازی استفاده می‌شود. برای آغاز این بازی، در یک صفحه، جدولی با ۳ ردیف و ۳ ستون رسم می‌شود و هر یک از طرفین یکی از علامت‌های X یا O را انتخاب می‌کنند و تا انتهای بازی برای پر کردن خانه‌های جدول از آن استفاده می‌کنند.
برای شروع بازی، یکی از طرفین به قید قرعه علامت X یا O را که قبلاً انتخاب کرده در یکی از خانه‌های جدول ۹ خانه‌ای قرار می‌دهد. سپس نفر دوم علامت مربوط به خود را در خانه‌های دیگر که هنوز پر نشده‌اند قرار می‌دهد و پس از آن مجدداً نوبت نفر اول خواهد بود.
نقطه پایان بازی در هر مرحله جایی است که یکی از حریفان بتواند علامتی را که در ابتدای بازی انتخاب کرده در یکی از ردیف‌های افقی، عمودی یا قطری قرار دهد و در طول بازی هر یک از طرفین با قرار دادن
علامت خود در مقابل علامت‌های حریف نباید اجازه دهند که حریف یک خط عمودی، افقی یا قطری را با علامت خود پر کند.
نام این بازی در ادبیات انگلیسی Tic-tac-toe می‌باشد.

اکنون در این دوره قصد دارم ساخت این بازی محبوب را با زبان سی شارپ به شما آموزش دهیم.

سرفصل های دوره آموزش ساخت بازی TicTac toe با زبان سی شارپ به صورت پیشرفته

 • قسمت اول :
  • پیش نمایش
 • قسمت دوم :
  • ایجاد پروژه و ایجاد فرم
 • قسمت سوم :
  • اضافه کردن تصاویر مربوط به بازی از طریق Resources
 • قسمت چهارم :
  • تنظیمات اشیا روی فرم
 • قسمت پنجم :
  • ایجاد تابع رخداد اشیا روی فرم
 • قسمت ششم :
  • الگوریتم برنده شدن بازیکن X
 • قسمت هفتم :
  • الگوریتم برنده شدن بازیکن O
 • قسمت هشتم :
  • الگوریتم مساوی شدن بازی
 • قسمت نهم :
  • تنظیمات منطق کلیک کردن اشیا روی فرم
 • قسمت دهم :
  • تابع ریست کردن بازی
 • قسمت یازدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت اول
 • قسمت دوازدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت دوم
 • قسمت سیزدهم:
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت سوم
 • قسمت چهاردهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت چهارم
 • قسمت پانزدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت پنجم
 • قسمت شانزدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت ششم
 • قسمت هفدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت هفتم
 • قسمت هجدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت هشتم
 • قسمت نوزدهم :
  • الگوریتم هوش مصنوعی بازی با کامپیوتر - قسمت نهم
 • قسمت بیستم :
  • تنظیمات منطق کلیک کردن اشیا روی فرم – بخش تکمیلی
 • قسمت بیست و یکم :
  • شمارش تعداد برد بازیکن ها و مساوی شدن ها
 • قسمت بیست و دوم :
  • نمایش نوبت هر بازیکن و تنظیمات تکمیلی