سرفصل های دوره

۱ فصل
۲۲ جلسه
۴ ساعت
۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۲ قسمت
۰۳:۴۰:۳۲
1

قسمت اول

رایگان
۰۴:۲۸
2

قسمت دوم

رایگان
۰۷:۰۱
3

قسمت سوم

۰۹:۲۵
4

قسمت چهارم

۱۲:۱۷
5

قسمت پنجم

۱۱:۳۳
6

قسمت ششم

۱۷:۱۹
7

قسمت هفتم

۱۰:۲۱
8

قسمت هشتم

۱۰:۲۶
9

قسمت نهم

۱۴:۰۸
10

قسمت دهم

۰۶:۳۶
11

قسمت یازدهم

۱۳:۵۴
12

قسمت دوازدهم

۰۹:۲۷
13

قسمت سیزدهم

۱۰:۲۸
14

قسمت چهاردهم

۰۸:۴۱
15

قسمت پانزدهم

۰۸:۵۸
16

قسمت شانزدهم

۰۷:۰۴
17

قسمت هفدهم

۱۲:۳۷
18

قسمت هجدهم

۰۶:۳۲
19

قسمت نوزدهم

۰۹:۲۲
20

قسمت بیستم

۰۸:۵۲
21

قسمت بیست و یکم

۱۵:۰۴
22

قسمت بیست و دوم

رایگان
۰۵:۵۹
23

فایل های جانبی

عرض سلام به کاربران گرامی سایت بزرگ دانشجویار

ایکس او (که در فارسی دوز هم نامیده می‌شود) یک بازی دو نفره‌است که به‌وسیله یک قلم و کاغذ انجام می‌شود. نام این بازی به دلیل علامت‌های X و O است که در طول بازی استفاده می‌شود. برای آغاز این بازی، در یک صفحه، جدولی با ۳ ردیف و ۳ ستون رسم می‌شود و هر یک از طرفین یکی از علامت‌های X یا O را انتخاب می‌کنند و تا انتهای بازی برای پر کردن خانه‌های جدول از آن استفاده می‌کنند.
برای شروع بازی، یکی از طرفین به قید قرعه علامت X یا O را که قبلاً انتخاب کرده در یکی از خانه‌های جدول ۹ خانه‌ای قرار می‌دهد. سپس نفر دوم علامت مربوط به خود را در خانه‌های دیگر که هنوز پر نشده‌اند قرار می‌دهد و پس از آن مجدداً نوبت نفر اول خواهد بود.
نقطه پایان بازی در هر مرحله جایی است که یکی از حریفان بتواند علامتی را که در ابتدای بازی انتخاب کرده در یکی از ردیف‌های افقی، عمودی یا قطری قرار دهد و در طول بازی هر یک از طرفین با قرار دادن
علامت خود در مقابل علامت‌های حریف نباید اجازه دهند که حریف یک خط عمودی، افقی یا قطری را با علامت خود پر کند.
نام این بازی در ادبیات انگلیسی Tic-tac-toe می‌باشد.

اکنون در این دوره قصد دارم ساخت این بازی محبوب را با زبان سی شارپ به شما آموزش دهیم.