به در خواست یکی از کاربران وب سایت دانشجویار در این فیلم آموزشی به شما چگونگی ذخیره سازی مسیر عکس در دیتابیس را آموزش می دهیم

حسن این کار این است که فضای دیتابیس شما به خاطر ذخیره سازی عکس اشغال نمی شود و شما می توانید از مسیر عکس که یک رشته می باشد و فضای کمی اشغال می کند استفاده نمایید

هرگونه نظر ، انتقاد ، پیشنهادی در مورد این فیلم یا فیلم های آموزشی دیگر بنده داشتید با آیدی من ppp1486  در چت وب سایت دانشجویار در تماس باشید یا به صورت کامنت در زیر فیلم آموزشی بیان نمایید