سرفصل های دوره

۱

لیست ویدئوهای دوره

۲۰ قسمت
-

قسمت اول

رایگان

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

به نام خدا

امروز در خدمتتون هستیم با دوره ی کامل آموزش برنامه نویسی به صورت شی گرا در زبان برنامه نویسی ++C که در قالب یک دوره ی کامل آموزشی بر روی سایت منتشر می شود.

آموزش به صورت پروژه محور می باشد,

پیاده سازی مثال های متنوع مانند صف و پشته و…

برخی از موارد گفته شده در این مجموعه اموزشی به شرح زیر می باشد:

تعریف شی گرایی و بررسی مفهوم آن در c++

مقایسه structure , class در c++

تعریف کلاس و متد و پروپرتیس(class , method , properties)

بررسی مفهوم member function در شی گرایی

بررسی inline function ها در شی گرایی

بررسی مفهوم شی و کاربرد ان

نسبت دادن اشیاء به همدیگر و بررسی ویژگی های ان

ارسال شی به عنوان آرگومان به تابع

آموزش سازنده و مخرب و کاربرد ان در شی گرایی(constructor , destructor)

بررسی مفهوم کپسوله سازی یا encapsulation

بررسی مفهوم polymorphism یا چند ریختی بررسی به صورت کامل

سربارگزاری توابع function overloading

اموزش سربارگزاری عملگر ها

بررسی generic function ها یا توابع جنریک

بررسی کلاس جنریک یا generic class

بررسی مفهوم ارث بری یا inheritance

بررسی عناصر protected محافظت شده

بررسی سازنده ها و مخرب ها در ارث بری

ارث بری سلسله مراتبی

توضیحات بیشتر